«Hva er viktig for deg- dagen» har blitt markert hver 9. juni i snart et tiår. Målet med dagen er å sette fokuset på hvordan kommunen og innbyggerne sammen kan tilpasse et individuelt opplegg som sikrer en best mulig hverdag – gjennom å styrke den enkelte tjenestemottakers individuelle mestringsevne.

Og da er «Hva er viktig for deg» et godt spørsmål å stille.

– De vi besøker blir ofte tatt litt på senga av spørsmålet. Og det er bra, for da får de reflektert litt rundt dette enkle og vanskelige spørsmålet, forteller Randi Kjøren, enhetsleder for hjemmetjenesten i Skaun kommune.

 

De nære tingene

Kjøren forteller at de aller fleste lander på at det viktigste er å mestre de små, nære, tingene.

– Vi opplever at de aller fleste ønsker å ha en så normal hverdag som mulig. Så ting som å hente post og avis selv, og klare å koke seg kaffe og smøre mat går igjen. De siste årene har veldig mange også vært opptatte av å komme seg ut på egen hånd.

Tilbakemeldingene brukes så for å lage et individuelt tilpasset opplegg.

– Svarer noen at det er viktig for dem å kunne hente avisen selv, kan vi lage et opplegg hvor de trener på å ta på sko selv. Eller på å gå de 2-3 trinnene til avisstativet. På den måten blir vi bedre kjent med behovene til dem vi besøker, samtidig som de vil oppleve større mestring og livskvalitet, forteller Kjøren.

 

Praktiseres hver dag

Selv om Hva er viktig for deg-dagen er 9. juni, er dette noe som praktiseres i helsetjenesten året rundt.

– Når vi stiller dette spørsmålet, opplever vi stort sett at vi får ærlige svar, og ofte også en dypere samtale med den vi besøker enn vi vanligvis har. Derfor er det viktig at vi tar oss skikkelig god tid. Setter oss ned og lytter til svarene vi får, forklarer Kjøren.

Det er ikke alltid det passer å ha en slik samtale, så derfor forteller hun at kommunens ansatte heller tar noen samtaler hver dag. Når det passer seg.

– Det er heldigvis ikke slik at vi praktiserer dette kun én dag i året. For oss er det viktigst at vi blir godt kjent med alle vi hjelper, og at de vi snakker med føler seg hørt og respektert. Det som er viktigst med denne dagen, er at vi kan sette fokuset litt ekstra på det – og alle får en påminnelse om hvor viktig det lilles spørsmålet kan være, avslutter Kjøren.