Skaun voksenopplæring har ca. 50 elever og holder til egne lokaler i Børsa sentrum.

Vi søker en kontaktlærer som kan gå inn i et vikariat frem til 30.06.20

 

Kvalifikasjoner:

- Det forutsettes utdanning som lærer med undervisningskompetanse fra voksenopplæring eller småtrinn

- Kompetanse knyttet til begynneropplæring

- Kompetanse i bruk av digitale verktøy

- Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

- Gode fagmiljø med fokus på mestring, læring og utvikling

- Et godt sosialt miljø med engasjerte medarbeidere.

- Tilsettings- og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og avtaler. Tarifflønn etter avtale. En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2 % egenfinansiert innskudd.

 

- Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner HER eller på www.skaun.kommune.no

 

Søknadsfrist: 09.02.20

 

Tiltredelse etter avtale.

 

Den som tilsettes må framlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

For nærmere opplysninger kan Hege Røttereng, assisterende rådmann/rådgiver skole, kontaktes: hege.rottereng@skaun.kommune.no