Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022 å innføre gratis halvdagsplass (12 timer) for alle førsteklassinger fra høsten 2022. Ordningen er ikke forskriftsfestet enda, men det forventes å bli gjort i løpet av sommeren.

Skaun kommunes betalingssatser for SFO endres derfor fra 01.08.2022. Ny pris for hel SFO-plass for 1. trinn blir 1920 kroner per måned (med forbehold om endelig vedtak i kommunestyret 21.06.2022). Dersom man kun vil benytte seg av oppholdstid 12 timer per uke i SFO på 1. trinn, er oppholdet gratis. Kostpenger vil bli fakturert. Det er ingen endring i satsene for 2. - 4. trinn.

Søknadsfristen for plass i SFO var 1. mars for Skaun kommune. Ordningen var ikke omtalt i søknadsordningen og vi åpner derfor opp for nye søknader for førsteklassinger. Har du søkt tilbudet 1-7 timer eller halvdagsplass (12 timer) for din førsteklassing tenger du ikke foreta deg noe, men ønsker du å gjøre endringer på din søknad tar du direkte kontakt på e-post med skolen barnet ditt skal starte på.

Kontaktinformasjon til skolene finner du her

Ønsker du å fremme ny søknad ber vi om at du gjør det innen 20. juni 2022.