Nasjonalbiblioteket har innvilget 400.000 kroner til et samarbeidsprosjekt mellom Skaun folkebibliotek, Melhus bibliotek og Trondheim folkebibliotek. Midlene tildeles som en del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, som regjeringa la fram i fjor. Strategien har som mål å styrke bibliotekenes arbeid innen folkeopplysning, og stimulere til utvikling og bedret formidlingsarbeid.

I prosjektet skal bibliotekene undersøke hvordan best å nå ungdom med formidling av bibliotekenes tilbud. Altså ønsker bibliotekene at flere i målgruppen unge mellom 13 og 19 skal låne med seg bøker, filmer, musikk og andre medier fra samlingene. Dette er brukergruppen bibliotekene opplever størst vansker med å nå, og prosjektet starter derfor med å kartlegge formidlingstilbudet og bruken av det i denne målgruppen gjennom en digital spørreundersøkelse.

Vi gratulerer og ønsker lykke til!