Kommunale avgifter

Kommunale avgifter for termin 4/2017 er fakturert og sendt ut. Forfall 20.12.2017.

Spørsmål til faktura, feil i adresse/eier eller andre henvendelser kan sendes til kommunaleavg@skaun.kommune.no

Går sammen om innkjøp av velferdsteknologi

Skaun kommune har sluttet seg til en avtale om felles anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte sammen med Larvik, Bergen, Trondheim, Lørenskog, Skedsmo, Fet og Voss.

Melding om vannavstenging:

På grunn av arbeid på hovedvannledning i Skaun, Malmsjøen vannverk, vil områdene Venn, Råbygda, Husby, Eggkleiva til og med Krangsås bli uten vann i tidsromme: tirsdag 21. november kl 22.00 til onsdag 22. november kl 06.00. Tapp opp nødvendig forbruksvann. Misfarget vann kan forekomme etter åpning.

 

Invitasjon til julemesse

Rossvollheimen torsdag 7. desember

NATO rekognoserer før storøvelsen Trident Juncture

Høsten 2018 vil det bli gjennomført en stor millitær øvelse i regi av NATO i Norge, Trident Juncture 2018. Øvelsesaktiviteten vil i hovedsak foregå i fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. Det planlegges for deltagelse av 40.000 soldater fra 27 ulike nasjoner. I perioden 16. - 19. oktober vil NATO gjennomføre rekognosering i øvelsesområdet som et ledd i forberedelsene til øvelsen. 

Vannledningsnettet i Buvika

I går 16.10.2017 hadde vi en hendelse på vannledningsnettet i Buvika, dette førte til at noen fikk dårlig vanntrykk, noen mistet vannet og noen fikk misfarget vann. Vi gjør oppmerksom på at det ikke har noe med spyling og vedlikehold å gjøre, da ville de involverte vært varslet. Dette skyldtes en uforutsett enkelthendelse der vi måtte stenge/delvis stenge vannet.