Medlemmer Varamedlemmer
SP, Bl, AP, Krf, Mdg  
1. Gunn I. Stokke, ordfører 1. Turid Blækkan
2. Bjørn Hammer, varaordfører 2. Øystein Wiggen
3. Ove Sem 3. Øystein Syrstad
4. David Sørli Nielsen 4. Cathrine Vuttudal
5. Margarita Pareja Chaccara 5. Lars Arne Pedersen


Reprensentanter fra de ansatte

 
1. Lena Halseth 1. Martin Talsnes Engen
2. Sissel Roer Hagen 2. May Snefrid Syrstad