Medlemmer

SP, BL, AP, KRF og SV
1. Gunn I. Stokke, ordfører
2. Bjørn Hammer, varaordfører
3. Ove Sem
4. David Sørli Nilsen
5. Turid Blækkan

Representanter fra de ansatte
1. Lena Halseth
2. Sissel Roer Hagen

Varamedlemmer


1. Øystein Wiggen
2. Øystein Syrstad
3. Cathrine Vuttudal
4. Lars Arne Pedersen
5. Siri Selvnes


1. Martin Talsnes Engen
2. May Snefrid Syrstad