Kommuneoverlege Helge Hatlevoll anbefaler at elever fra ulike trinn og skoler ikke trener sammen innendørs den første uken i 2022, altså den uken vi er i nå. Dette gjelder elever både i grunnskolen og elever på videregående skole. 

Det er ønskelig å få testet alle elever og få full oversikt over smitten i Skaun først. Det vil vurderes fortløpende om denne anbefalingen skal videreføres.