Telefonliste etter enhet

Vi gjør oppmerksom på at lista ikke viser samtlige ansatte i Skaun kommune.

 E-postadresse ansatte:     fornavn.mellomnavn.etternavn@skaun.kommune.no

Enhet/Navn Tlf Mobil Tittel
Rådmannen
Kiel, Jan-yngvar 72 86 72 03 918 13 201 rådmann
72 86 72 10
 
økonomisjef
72 86 72 05
404 17 205
rådgiver
Eide, Erik 72 86 72 76 926 30 984 rådgiver
Røttereng, Hege 72 86 72 68 918 38 157 rådgiver
 
Ordfører  
Husby, John P. 72 86 72 00 404 17 202 ordfører
 
Servicekontoret
72 86 72 94
951 18 060
enhetsleder
72 86 72 97
 
fagarbeider
72 86 72 96
 
sekretær
72 86 72 95
 
konsulent
Grande, Kari Åsmul 72 86 72 93   sekretær
Iversen, Elisabet E 72 86 72 92   konsulent
Melland, Hallgeir 72 86 72 04   arkivansvarlig
Schrøder, Randi 72 86 72 96   konsulent
 
Økonomi- og personal
72 86 72 10
 
enhetsleder
72 86 72 61
 
konsulent
72 86 72 11
 
controller
Hol, Helen 72 86 72 23   rådgiver personal
72 86 72 16
 
regnskapsleder
72 86 72 13
 
sekretær
72 86 72 22
 
sekretær
72 86 72 21
 
avd.leder lønn
72 86 72 14
 
sekretær
Pedersen, Rita 72 86 72 20   rådgiver personal
72 86 74 60
404 17 460
IKT-rådgiver
72 86 74 63
932 01 025
IKT-konsulent
72 86 74 62
404 17 462
IKT-leder
Saltrø, Christian   988 99 374 IKT-rådgiver
Jørgensen, Svein Arild 72 86 74 65 413 39 690 IKT-konsulent
 
Driftskontoret
72 86 72 35
990 46 437
enhetsleder
72 86 74 00
906 43 325
vaktmesterleder
72 86 74 02
900 12 770
formann VVA
72 86 72 36
404 17 236
renholdsleder
72 86 72 48
954 09 438
ansvarlig uteseksjon
72 86 72 37
 
rådgiver kom.avgf./vanntilkob.
Teknisk vakt
 
992 47 447
 
 
Teknisk kontor
72 86 72 30
 
enhetsleder
72 86 72 51
 
tekniker
72 86 72 42
 
saksbehandler
Dahlen, Jeanette 72 86 72 54   avdelingsjurist
Sætre, Jørgen 72 86 72 50   rådgiver plansak
Koren, John Vidar 72 86 72 38   prosjektleder
72 86 72 31
 
rådgiver
Kvarme, Olav Nikolai 72 86 72 17   saksbehandler
Kviseth, Marit 72 86 72 39    
72 86 72 46
 
avd.ingeniør
Solheim, Kjell Roar 72 86 72 43   Kart/oppmåler
72 86 72 47
 
saksbehandler
72 86 72 40
 
rådgiver
72 86 72 53
 
sekretær
72 86 72 44
 
avd.ingeniør
       
 
Beredskapskontoret
Bremnes, Leif H
 
928 44 458
brannsjef
Ramsøskar, Ronny
 
911 73 858
varabrannsjef
Jensen, Frode
72 86 74 01
996 41 928
feier
Nilsen, Rolf Jomar
72 86 74 01
996 41 928
feier
 
Barn, familie og helse
72 86 72 60
 
enhetsleder
 
 
 
 
Hatlevold, Helge
72 86 72 66
 
kommunelege 1
       
72 86 72 65
404 17 265
fagleder
Vazirgul, Vahid 72 86 72 24   miljøarbeider
       
72 86 73 51
900 17 381
Ledende helsesøster
 
72 86 73 52
 
helsesøster
72 86 73 54
 
sekretær
72 86 73 53
 
jordmor
72 86 73 68
 
helsesøster
72 86 73 50
 
helsesøster
Johannessen, Marit 72 86 73 52 952 44 593 helsesøster ungdomskolen
Vistnes, Berit Hugdal 72 86 73 72 911 447 71 Helsesøster
 
 
 
 
72 86 72 80
 
fagleder PPT
Mørk, Tine 72 86 72 74   rådgiver
72 86 72 82
 
rådgiver
Øvstetun,Heidi Kristin 72 86 72 81   rådgiver
 
 
 
 
72 86 72 85
 
fagansvarlig psykisk helse
Andaas, Vigdis
72 86 73 87
 
barnevernsped.
Aunan, Hanna
72 86 73 90
 
konsulent
Lefstad, Kirsten
72 86 73 89
 
førskolelærer
Oustad, Grete
72 86 72 75
 
konsulent
Riseth, Kirsti
72 86 73 68
 
helsesøster
Ryhagen, Linda
72 86 72 89
 
miljøterapeut
Sletvold, Reidun
72 86 72 78
 
konsulent
Thanem, Hilde Alicia
72 86 73 88
 
miljøterapeut
Treffstedet
72 86 72 88
 
 
 
 
 
 
Kjerstad, Toril Eid
72 86 73 57
941 31 726
ergoterapeut
Løkslett, Vegard
72 86 73 55
468 31 568
ergoterapeut
Olden, Hanne/ Karen B. Solstad
72 86 72 56
 
fysioterapeut
Lars Brandal/ Eirik Maddocks 72 86 73 56   turnusfysio
Sandøy, Edle L
72 86 73 58
913 61 263
fysioterapeut - vikar ut 2016
 
Hjemmetjenesten
72 86 73 60
 
enhetsleder
Hjemmesykepleien   404 17 363 vakttelefon
Hjemmesykepleien   404 17 366 vakttelefon
Telefaks hjemmetjenesten 72 86 73 61    
Forvaltningskontoret
72 86 73 82
 
 
Sønstelien, Ann Elisabeth
72 86 73 83
 
forvaltning, saksbehandler
       
Gullhaugtun   40 41 77 69  
Meieribakken  
40 41 74 40
 
Klippen   40 41 77 70  
Skaun aktivitetssenter
72 86 73 85
 
 
Vennatunet   913 37 230
 
Tangentunet 72 86 38 80
918 65 804
 
Kjerstad, Toril Eid 72 86 73 57
 
synskontakt/hørsel
 
Kultur, fritid og frivillighet
72 86 88 50
902 97 188
enhetsleder
72 86 72 90
 
biblioteksjef
72 86 73 69
941 43 066
leder frivilligsentralen
72 86 72 62
416 10 889
fagleder kultur
Mørk, Ann Helen Bergsland 72 86 72 90   barne- og ungdomsbibliotekar
Segtnan, Hege 72 86 72 69   fagleder kulturskole
72 86 72 91
 
sekretær
72 86 72 67   Idretts- og friluftskonsulent
 
Rossvollheimen      
72 86 73 32
 
enhetsleder
Hovednummer
72 86 73 30
 
 
Telefaks
72 86 73 31
 
 
Korttidsavdelingen
72 86 73 22
 
 
72 86 73 34
 
konsulent
 
72 86 73 48
 
vaktmester
Lund, Kirsti
72 86 73 38
 
aktivitør
Broli, Astrid Melby
72 86 73 23
 
avd.sykepleier korttid
vaktrom
72 86 73 20
 
 
Flosand, Jan-Tomas
72 86 73 26
 
avd.sykepleier Røsslyng
vaktrom
72 86 73 25
 
 
Kjærem, Toril
72 86 73 41
 
avd.sykepleier skjermet
vaktrom
72 86 73 40
 
 
Larsen, Anne Berit
72 86 73 46
 
avd.sykepleier Linnea
vaktrom
72 86 73 45
 
 
Enhet Blåklokke
72 86 73 43
 
 
Ergoterapi
72 86 73 37
 
 
Fysioterapi
72 86 73 36
 
 
Kjøkken
72 86 73 15
 
 
Telefaks kjøkken
72 86 73 16
 
 
Rehab.avd./vaktrom
72 86 73 35
 
 
Vaskeri
72 86 73 49
 
 
Fotpleie
72 86 73 18
926 98 311
 
Hårpleie
72 86 73 19
 
 
 
Børsa barnehage
72 86 88 60
 
enhetsleder
arbeidsrom
72 86 88 67
 
 
avd. Kattakleiva
72 86 88 61
 
 
avd. Rundenget
72 86 88 62
 
 
avd. Hårråhaugen
72 86 88 63
 
 
avd. Smørhatten
72 86 88 64
 
 
avd. Lauvstakken
72 86 88 65
 
 
avd. Ulvdalen
72 86 88 66
 
 
 
Ilhaugen barnehage
72 86 55 11
 
enhetsleder
 
Oterhaugen barnehage
72 86 88 70
 
enhetsleder
arbeidsrom
72 86 88 77
 
 
avd. Lia
72 86 88 71
 
 
avd. Lykkja
72 86 88 72
 
 
avd. Stugarn
72 86 88 73
 
 
avd. Kvello
72 86 88 74
 
 
avd. Kammen
72 86 88 75
 
 
avd. Skjæret
72 86 88 76
 
 
 
Hammerdalen barnehage
 
468 15 360
enhetsleder
 
Buvik skole
72 86 89 02
996 42 003
enhetsleder/rektor
Hovednummer
72 86 89 00
 
 
Telefaks
72 86 89 01
 
 
SFO
72 86 89 05
489 94 285
 
72 86 89 09
 
pedagogisk leder
Langmo, Egil
72 86 89 06
986 49 101
vaktmester
Sandbakken, Sunniva
72 86 89 00
 
sekretær
Keiseraas, Arnt
 
477 52 078
vaktmester
 
Børsa skole
970 90 166
 
enhetsleder/rektor
Hovednummer
960 92 092
 
 
SFO
476 64 403
954 76 218
 
917 01 577
 
inspektør
960 92 092
 
sekretær
 
Jåren Råbygda oppvekstsenter
90 36 76 09
918 13 085
enhetsleder/rektor
SFO
404 12 275
 
 
90 53 32 91
 
barnehagestyrer
90 54 64 01
 
sekretær
 
Venn oppvekstsenter
72 86 80 12
 
enhetsleder/rektor
Hovednummer
72 86 80 10
 
 
Telefaks
72 86 80 11
 
 
SFO
72 86 80 13
72 86 80 14
 
72 86 80 13
 
SFO-leder
72 86 80 18
404 12 274
barnehagestyrer
 
404 12 274
pedagogisk leder
72 86 80 10
 
sekretær
Per Melby
416 80 596
 
vaktmester
 
Viggja oppvekstsenter
906 24 710
482 18 836
enhetsleder/rektor
Hovednummer
906 24 710
 
 
Telefaks
72 86 43 74
 
 
72 86 79 00
 
barnehagestyrer
Personalrom
72 86 43 72
72 86 43 73
 
SFO
 
990 07 454
 
Schevik, Geir
 
950 65 206
vaktmester
 
Skaun ungdomsskole
72 86 88 02
 
rektor
Hovednummer
72 86 88 00
 
 
Telefaks
72 86 88 01
 
 
72 86 88 03
 
inspektør
72 86 88 19
 
IKT-ansvarlig
72 86 88 00
 
sekretær
Andaas, Vigdis
72 86 88 06
 
konsulent
Johannesen, Øivind
72 86 88 04
958 28 965
vaktmester
72 86 88 05
72 86 88 00
rådgiver
 
Skaun legekontor
Sentralbord/skranke
72 86 73 00
 
 
Telefaks
72 86 73 31
 
 
Hatlevold, Helge
72 86 72 66
 
kommunelege 1
 
Hovedverneombud
72 86 74 00
906 43 325
 
 
Hovedtillitsvalgt
72 86 73 79
 
hovedtillitsvalgt
Telefaks
72 86 36 41
 
 
 
NAV Skaun
Sentralbord
55 55 33 33
 
 
Tips en venn Skriv ut

Skjema