Arbeid på gatelys i kommunen kan medføre korte perioder på 1-2 døgn hvor gatelysene settes ut av funksjon. Dette gjelder i opptil noen måneder fram i tid.

Gatelyskretser som berøres av arbeidet er langs Buvikvegen og Viggjavegen, samt i Eggkleiva og på Venn.