Ved graving i kommunal veg så skal følgende skjema benyttes:
Gravemelding

Hvis gravinga medfører innsnevring av kommunal veg så skal følgende skjema benyttes:
Varslingsplan ved innsnevring av kommunal veg

Hvis gravinga medfører stenging av kommunal veg så skal følgende skjema benyttes: