Lørdag 07. august er det oppstart på det nye mobilitetstilbudet til AtB, som blant annet introduserer bestillingsløsningen fleksibel transport i Trøndelag utenom Trondheim.

Fleksibel transport

Tilkomsten av fleksibel transport i Skaun er ny, og tilbudet skal være tilpasset hver enkelt kommune det introduseres i.

Fleksibel transport er ifølge AtB et tilbud hvor kunder kan bestille en tur basert på eget, personlig reisebehov, og er ikke knyttet opp mot faste rutetider eller ruter. Istedet fungerer det innenfor faste soner og åpningstider. Tilbudet skal kunne benyttes av alle, uten aldersgrenser eller andre restriksjoner, og det vil være anledning til å bli med på en tur som allerede skal kjøres fordi noen andre har bestilt.

I Skaun vil tilbudet medføre at en kan bestille transport til og fra Børsa sentrum to ganger i uka tur/retur.

Ifølge AtB vil det komme mer informasjon om fleksibel transport etter hvert.

Mer kan leses om fleksibel transport på atbs nettsider.

Bestilling og betaling

Fleksibel transport skal i utgangspunktet bestilles gjennom en app innen en gitt frist for hentetidspunktet, men det vil også være mulig å ringe for de som har behov for det. Man betaler på samme måte som ved bussreiser, og prisene vil være basert på kollektivpriser. AtB opplyser om at de fortsatt jobber med noen detaljer for hvordan den endelige løsningen skal bli, og informasjonen på nettsiden vil utdypes etter hvert.

Dette blir nytt fra 07. august

  • Dagens linje 310 blir delt opp i linje 310 og linje 311. Linje 310 kjører Trondheim-Orkanger og linje 311 kjører Stjørdal-Trondheim.

  • På linje 515 blir det flere avganger på ettermiddag hverdager.

  • Fleksibel transport til og fra Børsa sentrum to ganger i uka tur/retur.

  • Kart over AtB_Orkdalsregionen_2021.pdf