Skaun voksenopplæring og flyktningetjenesten slår seg sammen til en avdeling. Vi søker en tydelig, raus og engasjert person som har motivasjon for arbeid med og for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.

 

Les mer her.