Befolkningen nærmer seg ferdig vaksinert

Befolkningen i Skaun nærmer seg å være ferdig vaksinert. I henhold til FHIs retningslinjer skal alle i risikogrupper motta tilbud om vaksine i prioritert rekkefølge, før man så tilbyr vaksine til alle over 12 år, og vaksinasjonsprogrammet i Skaun har vaksinert jevnt hele året. Vaksinering av unge ned til 16 år ble iverksatt i regi av det ordinære vaksinasjonsprogrammet i uke 36, og vaksinering av barn i alderen 12-15 er iverksatt i samarbeid med skoleverket og vil fortsette i noen uker framover.

Massevaksinasjon vil avsluttes om tre uker

Vaksinasjonsprogrammet i Skaun vil gjennomføres som tidligere ut september, deretter vil massevaksineringen avsluttes og vi vil gå over til vaksinering i mindre skala. Nedtrappingen medfører at vaksinering som regel ikke lenger vil foregå i Rossvoll flerbrukshall etter september, men flyttes til tredje etasje på Skaun rådhus. Dette har sitt unntak den 27. oktober, da flerbrukshallen for anledningen vil benyttes for å avslutte vaksinering av unge på 16 og 17 år.

Åpent for drop-in

Dagene det er planlagt massevaksinasjon er det åpent for drop-in vaksinering, og vi oppfordrer til at alle som nå ønsker dose 1 sørger å vaksinere seg, og alle som venter på dose 2 til å fremskynde sin kommende vaksinasjon. En forutsetning for å motta andre dose er at første dose er satt for mer enn 28 dager siden, så ta forbehold om dette i planleggingen.

Vi oppfordrer alle som skal motta vaksine om å komme til oppsatt tidspunkt i løpet av de nærmeste tre onsdagene:

Onsdag 22. september i Rossvoll flerbrukshall kl. 15.00-16.30

Onsdag 29. september i Rossvoll flerbrukshall kl. 15.00-18.00

Onsdag 6. oktober på Skaun rådhus

 

Ingen vaksinering i uke 41 og 42

På grunn av planlegging og tilgang til vaksinedoser vil det ikke gjennomføres noen vaksinasjon i Skaun i uke 41 og 42, da ordinære vaksinasjonsdager ville vært 13. og 20. oktober. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å fremskynde sin vaksinasjon slik at disse ukene ikke vil medføre unødvendig venting på neste dose.

Plan for vaksinasjon framover:

22.09.21                           15.00 - 18.00                  Rossvoll flerbrukshall

29.09.21                           15.00 – 18.00                 Rossvoll flerbrukshall

06.10.21                           15.00 – 18.00                 3. etg. rådhuset

13.10.21                            Ingen vaksinering

20.10.21                            Ingen vaksinering

27.10.21                           10.00 - 14.00                  Rossvoll flerbrukshall                   

Planen er utarbeidet i henhold til nåværende anbefalinger, og kan endres dersom statlige føringer tilsier dette. Videre planer for vaksinasjon i november vil legges i løpet av oktober.