Barn, familie og helse

Enhetsleder: Eli Haugen

 

Postadresse:
Postboks 74, 7358 Børsa
Telefon:
72 86 72 60
E-postadresse:
Barnevern:
72 48 30 00
postmottak@orkdal.kommune.no
Helsestasjonen: 72 86 73 50
Flyktningetjenesten:
72 86 72 65
PPT:
72 86 72 80
Psykisk helse: 404 17 286
Fysioterapi/ergoterapi: 72 86 73 57

 

Barn, familie og helse er en tverrfaglig tjeneste som skal ha fokus på forebyggende arbeid, samt sørge for at barn, unge og voksne med behov får hensiktsmessig bistand. Vi skal bidra til at Skaun kommune er en god kommune å vokse opp i og bo i.

Her finner du tjenestene barnevern, flyktningetjenesten, fysio- og ergoterapi, helsestasjon med jordmor, PPT, psykisk helse og legetjenesten. Barneverntjenesten er interkommunal og har tilhold i Orkdal rådhus.

Barn, familie og helse har ansvaret for arbeidet med avlastning, treffsted, koordinerende team for habilitering og rehabilitering samt psykososialt kriseteam. Enheten innehar oppgaven barnerepresentant der vi skal ta barnas synsvinkel /innhente deres syn i saker som berører barn og unge.

Plan samhandling for utsatte barn og unge 2014


Sommeravlastning for barn og unge

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Henvendelser kan rettes til:


Barn, Familie og Helse
Pb 74, 7358 Børsa
Tlf: 72 86 73 72

Tips en venn Skriv ut

Skjema