Drop-In vaksinering

Denne uka gjennomfører Skaun kommune vaksinasjon mot koronavirus i Rossvoll flerbrukshall onsdag 29. september kl. 15.00-18.00.

Det er sendt ut innkalling til vaksinering for personer i den aktuelle prioriteringsgruppen, men vi tilbyr også drop-in vaksinering for alle over 18 år som ønsker første, andre eller tredje dose.

Vi må likevel ta hensyn til nødvendig intervall mellom dosene for å få en beskyttet befolkning, og kan ikke gi andre dose til noen som har mottatt første dose for mindre enn 28 dager siden.

Vi vil anmode alle om å gjøre vaksinering til en prioritet, bekrefte timen du har fått innkalling til, og møte opp til timen.

Barn under 18 kan ikke motta drop-in vaksine

16-17 åringene anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker. Årsaken til at det anbefales et langt intervall er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose. Nye studier har vist at et langt intervall kan gi en bedre vaksinerespons, og i tillegg vil det gi tid til å innhente mer kunnskap om risiko for myokarditt etter andre vaksinedose.

Barn under 18 skal ikke i innreisekarantene etter utenlandsopphold

Mange henvender seg til kommunen for å etterspørre vaksine til seg og barna sine slik at de kan reise på utenlandsferie i høstferien uten å risikere langvarig karanteneopphold ved tilbakereise. Vi viser forståelse for dette, men må presisere at innreisekarantene og plikter er et statlig anliggende.

Vi henviser til regjeringens regelverk og covid-19-forskriften, som presiserer:

  • Barn under 18 år skal ikke i innreisekarantene, men de bør teste seg med PCR-test tre døgn etter ankomst.
  • Personer over 18 år som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt (...) skal i innreisekarantene i 10 døgn.

Innreisekarantene er i utgangspunktet 10 døgn etter ankomst til Norge, men det er nå mulig å teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

Karantenereglene gjelder ikke dersom du er fullvaksinert eller har vært koronasmittet

For personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med et EU-koronasertifikat eller annet sertifikat som fremgår av covid-19-forskriftens vedlegg D, så gjelder ikke karantenereglene. Det er heller ikke krav om test  ved ankomst på grensen.