VIKARIAT SOM BARNE – OG UNGDOMSARBEIDER I BARNEHAGEN

Viggja oppvekstsenter består av skole, SFO og barnehage. Barnehageåret 2019/2020 har vi 22 barn i barnehagen. Barnehagen består av èn avdeling, og vi har barn fra 1-6 år. Vi jobber med pedagogisk dokumentasjon som arbeidsform.

Svangerskapsvikariat som barne- og ungdomsarbeider i 100% stilling fra 18.mai 2020 til 31. desember 2020, med stor mulighet for forlengelse i deltid.

Vi har behov for en person som har erfaring fra jobb i barnehage, samt erfaring med barn med autismediagnose.

Det kreves medansvar i planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagen sine oppgaver og pedagogisk innhold. Det kreves deltakelse på personalmøter på ettermiddag/kveld ca èn gang pr mnd.

Personlige kvalifikasjoner:

- Utdanning som barne- og ungdomsarbeider

- Gode samarbeidsevner
- Være en trygg og tydelig voksen for barna

- Delta på veiledning og opplæring

- Reflektere sammen med kollegaer

- Ansvarsfull og selvstendig

- Godt humør

Vi kan tilby:

- Gode fagmiljø med fokus på læring og utvikling.
- Et godt arbeidsmiljø.

- En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2% innskudd.

- Kommunen er en IA bedrift

- Lønn, tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaler og regelverk.

 

Den som tilsettes må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Kommunen benytter seg av referanser. Attester og vitnemål tas med ved intervju.

Vi ønsker gjerne mannlige søkere.

 

HER finner du søknadsskjema

 

Nærmere opplysninger på www.skaun.kommune.no og ved henvendelse:

Styrer i barnehagen, Berit Syrstad, tlf. 72 86 79 00, e-post berit.syrstad@skaun.kommune.no eller
rektor ved Viggja oppvekstsenter, Drude Tøndel, tlf 482 18 836, e-post:
drude.tondel@skaun.kommune.no

 

 Søknadsfrist 06.03.20