Innbyggerne i Skaun kommune vil snart kunne tre inn nye Bautaen kulturhus, et bygg som huser både bibliotek, kulturskole, en kultursal, frivilligsentral, ungdomsklubb og en ny og flott idrettshall. I tillegg til dette kommer alle skolefasilitetene for nye Skaun ungdomsskole som finnes i nybygget.

Byggets nye flotte kultursal er gitt navnet Øysteinsalen. Her planlegges det for at innbyggerne skal få et bredere og et utvidet kulturtilbud. Både ved at fasilitetene bedres for det frivillige kulturlivet i kommunen, men også ved at det tilrettelegges for økt profesjonelt kulturtilbud i form av konserter, teaterforestillinger, kino og mye mer. Biblioteket, kulturskolen, ungdomsklubben og frivilligsentralen blir lokalisert på samme sted, så det blir et yrende liv i kulturhuset, både på dag og kveldstid!

Fram til åpningen av de enkelte delene av kulturhuset vil det bli en periode med noe begrenset aktivitet.  Derfor ber vi om forståelse for at det blir en periode i oktober med flytting og igangsetting av drift på nybygget i Børsa sentrum.

  • Flyttingen medfører bl.a. at biblioteket blir stengt i uke 40, 41 og 42. Biblioteket vil være klar for å ta imot lånere og brukere fra mandag 21. oktober.

  • Kulturskolen starter med undervisning i nye lokaler fra tirsdag 15. oktober.

  • Frivilligsentralen flytter til nybygget og er klar for å ta imot frivillige og samarbeidspartere i sine lokaler i kulturhuset i løpet av uke 43.

  • Ungdomsklubben Klubb1 har åpningsdag for sin nye drift 31. oktober. Klubben driver i nåværende lokaler fram til og med 17. oktober. Klubben er stengt 24. oktober.

  • Øysteinsalen vil være endelig ferdigstilt i begynnelsen av desember, og åpner for fullt for arrangement og aktiviteter da. Gjennom oktober og november vil det være begrenset aktivitet i kultursalen.

  • Det blir regulære kinovisninger i Øysteinsalen fra januar 2020. Det vil bli kino hver 14 dag, med to filmer hver visningskveld. Skaun kommune vil samarbeide med Bygdekinoen og filmvisninger, og i god Bygdekino-tradisjon vil det være en barnefilm og en ungdomsfilm/ voksenfilm hver kveld. Det er ennå ikke avklart hvilken dag som blir visningsdag.

  • Offisiell åpning for Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus blir lørdag 25. januar.

Alle er velkommen til å bruke Bautaen kulturhus. Vi gleder oss til å se deg der!