Dersom de har vært utenfor smitteområdet i 10 dager samt har negativ covid-test fra dag 7, kan besøk vurderes.

Dette gjelder til ny informasjon kommer.