Se reviderte retningslinjer for ordningen BIO Trøndelag. Endringer er i dag gjort for målgruppen mellomstore og store bedrifter. Ny søknadsfrist for BIO2 er satt til 1.okt.  Mer om saksbehandling og avklaringer vedrørende kompensasjonsordningen finner dere på www.trfk.no/bio:

 

Mer midler igjen til små bedrifter med kompetansebehov og fortsatt fortløpende behandling av søknader

Selv om fristen for å søke støtte til kompetansetiltak for mellomstore og store bedrifter utsettes, vil innkomne søknader behandles fortløpende. Det samme gjelder store bedrifter som ønsker mer omfattende kompetansetiltak. Der vil fylkeskommune følge opp hver bedrift i samarbeid med bla Karrieresentrene, Innovasjon Norge med flere.

 

Det er fortsatt igjen vel 3 mill kr på BIO1 dvs til kompetansetiltak for små bedrifter og enkeltpersonsforetak, så det er absolutt ikke for seint å søke om støtte til kompetansetiltak.