Formålet med fondet er å støtte kulturelle formål i Skaun kommune. Søknadsfrist 1. mai.

Både personer og organisasjoner kan søke. Ved ellers likeverdige søknader, vil søknader fra ungdom bli prioritert.

Vil du lese mer om skiløperen og friluftsmannen Bjarne Espås er det en fin artikkel fra Trondhjem turistforenings årbok i 2004, som sier noe om hans lange karriere og om andre sider ved Bjarne. Artikkelen finner du her