I vedtektene for minnefondet står det

  • Søknad skal skildre føremålet for søknaden vedlagt budsjett. Mottakar plikter å gje skrifteleg rapport om bruken av pengane med rekneskap seinast 1 år etter utdeling.
  • Både personar og organisasjonar kan søke. Ved elles likeverdige søknader, vil søknader frå ungdom bli prioritert.
  • Aktivitetar som låg Bjarne Espås hjarte nær som til dømes ski, orientering, allment friluftsliv, litteratur, kunst og handverk, språk- og målsaka eller liknande vil kunne prioriterast.

For meir informasjon om fondet og vedtektene sjå her

Søknad sendes postmottak@skaun.kommune.no

Her fylgjer ein artikkel om Bjarne Espås som sto på trykk  årboka til Trondhjem turistforenings i 2004.  

Bilde er frå feiring av Trøndelag skikrets 100 år – Bjarne deltok gjerne når det skulle vere underhaldning.