Skaun kommune jobber med å lage fremtidsbilde for oppvekst og er interessert i å høre din mening. Vi oppfordrer de som er interessert til å søke om å bli med i vårt brukerpanel om fremtidens oppvekstvilkår i kommunen.

Fremtidsbilde: I skaun bidrar vi alle til at barn og unge blir robuste.

Er du interessert i å bidra, send en søknad til postmottak@skaun.kommune.no

Søknadsfrist er 22.09.2021

Ved spørsmål ta kontakt med
Grete Anita Tronvoll
grete.anita.tronvoll@skaun.kommune.no