Omsorg og respekt: Vi skal se hverandre og ta vare på hverandre

Lek og læring: Vi skal ha et godt leke og læringsmiljø der alle har mulighet til å finne «stjerna i seg sjøl» 

Raushet og humor: Vi skal ha et inkluderende fellesskap der forskjellighet er spennende, og der vi dyrker hverdagsglede og gode opplevelser

Avdelinger

Børsa Sentrum:

Kattakleiva: 72 86 88 61
Rundenget: 72 86 88 62
Hårråhaugen: 72 86 88 63
Smørhatten: 72 86 88 64
Lauvstakken: 72 86 88 65
Ulvdalen: 72 86 88 66

 

Lyngbakken:

Hølberget:  974 82 108
Orrmyra: 975 88 634