På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i en periode. Det betyr at flere kan få bostøtte, og at mange får utbetalt mer bostøtte enn til vanlig for desember, januar og februar. I tillegg får alle som mottar bostøtte denne perioden, utbetalt ekstra støtte til strøm. Bostøtten utbetales etterskuddsvis; det vil altså si at bostøtte for desember, januar og februar utbetales i januar, februar og mars. 

 

Du kan fortsatt søke bostøtte for desember

Det er åpnet for at man kan søke bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 01. april. Søkte du ikke om bostøtte i desember? Bruk bostøttekalkulatoren på Husbankens nettside for å finne ut om og hvor mye du har krav på. 

Hvis du har krav på bostøtte, kan du sende søknad på papir til kommunen. Her finner du informasjon om hvordan du søker, samt søknadsskjema.

Søknaden sendes til: Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler via kommunens sentralbord, tlf.: 72 86 72 00.