Den midlertidige utvidelsen av bostøtten innebærer at grensene for hvilken inntekt du kan ha for å få bostøtte, økes. I tillegg åpnes det for at søkere som har lav inntekt, men har formue fordi de for eksempel eier bolig, i større grad enn vanlig kan få bostøtte. 

Søk så raskt som mulig – frist 31. desember 2021.

Husbanken har utsatt søknadsfristen knyttet til utbetalingen i januar 2022 til 31. desember 2021, slik at flest mulig skal rekke å søke. For å få utbetaling i januar, er det svært viktig at de som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember. De som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt.  

Du kan lese mer på Husbankens hjemmeside