Gjelder din henvendelse kommunal veg, ta kontakt med

  • Kommunens sentralbord: tlf. 72 86 72 00, hverdager kl. 08.00-15.00
  • Kommunens tekniske vakt: tlf. 992 47 447, hverdager utenom sentralbordets åpningstid og helgedager

Gjelder din henvendelse fylkes- eller europaveg, ta kontakt med

  • Vegmeldingssentralen: tlf. 175

Ofte stilte spørsmål med svar

I perioder med mye snøfall, får kommunen mange henvendelser om snøbrøyting. Under ser du noen av de ofte stilte spørsmålene, med svar, tips og oppfordringer.

 

  • Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres først.

Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. I boligområdene må det hovedsakelig brøytes og/eller freses ut av vegen. Alternativet til å brøyte inn på privat grunn er å brøyte inn mot kanten av kjørebanen, noe som vil medføre trangere kjørebaner og redusert framkommelighet. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

  • Er det lov å ha snø fra vegen inn på privat eiendom?

Det at snø kommer inn på privat eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.

Snø som kommer inn i hager og/eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller vegsalt, det er også innenfor tålegrensen etter naboloven.

  • Kan vi legge snøen ut i vegen igjen?

Det er huseier som har ansvaret for å fjerne snø som blir lagt igjen ved private avkjøringer etter brøyting, snø fra private avkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom. I veibanen blir snøen liggende på en veg som nettopp er brøytet, og skaper problemer og vanskelige forhold for de som ferdes på vegen.

  • Må dere fylle søppelskuret med snø når dere brøyter?

Der det kjøres med plog må man regne med å få snø inn i søppelskuret.

For å unngå dette anbefaler vi at søppelskur settes på høyre side (sett fra gaten) i innkjøringen med åpning mot innkjøring, da vil snø spruten treffe baksiden av skuret.

  • Her er det ikke brøytet i vinter!

Denne påstanden får vi rett som det er. Alle kommunale veger og gater blir brøytet. Hovedregelen er at vi skal begynne brøyting ved 10 cm snø, men vi vet det kan bli avvik. Noen veger er samleveger og har derfor større trafikkavvikling og/eller at de er busstrase, disse må brøytes/strøs før rene boligveger. Brøytingen skjer ofte på natten av hensyn til trafikkavviklingen. Dersom det begynner å snø på morgenkvisten må man regne med at det ikke er brøytet over alt til man skal på jobb, og kanskje har det kommet nye 8 cm før man kommer hjem igjen. Det brøytes kontinuerlig til man har brøytet ferdig ruta. Gjennomføringstiden for en rode varierer etter størrelsen på roden. Noen ganger er det heller ikke behov for at det brøytes i din boliggate eller det kan rett og slett være hindringer (biler som står i vegen/vegetasjon som henger ut i vegbanen el.) som medfører at brøytemannskapet ikke kommer fram uten risiko for å påføre eget eller andres utstyr skade.

  • Noen tips og oppfordringer fra brøytemannskapet:

Hvorfor ikke brøyte innkjørsel fra den kommunale vegen og innover? Da får du snøhaugen vekk fra frisiktstrekanten. Du får bedre sikt når du skal ut på vegen, og brøytemannskapet ser det de må ta hensyn til i god tid, som for eksempel parkerte biler, unger og dyr.

Pass på ungene, vi har forståelse for at de synes det er spennende med store maskiner og blinklys, men med høye brøytekanter er det ikke like lett å se dem på langt hold.

Når det er høye brøytekanter, må snøplogen ha litt fart (25-30 km/t) for å kunne kaste snøen opp. Står dere eller parkerer biler helt inn til vegen så må vi senke farten, noe som medfører at plogen ikke klarer å kaste opp snøen, men vil tømme seg i innkjøringen. Da får dere snøen som ligger i vegbanen fra flere meter, inn i innkjøringen, mer snø enn dere behøver.

Ikke parker bilen i vegkanten, da det sinker jobben brøytesjåføren gjør.

Er du ute og går, gå over til høyre side av vegen. Ikke gå oppå brøytekanten når snøplogen kommer, da unngår du snø spruten.

Kommunen og våre entreprenører som er ute og brøyter, oppfordrer folk til å vise hensyn og slippe dem fram; husk at de er på vegen for deg.

  • Hva forventer kommunen av innbyggerne?

At du tar de forhåndsreglene man må ta i Norge og er forberedt på føreforholdene enten du er gående, syklende eller kjørende.

At du tar hensyn til brøytingen når du parkerer, da det kan sinke brøytingen.

At du respekterer skiltingen.

At du selv står for brøytingen inn til egen eiendom.

At været noen ganger også kan være en utfordring for vår del og at det kan gjøre det vanskelig å innfri deres forventninger til oss.

At du aksepterer at det freses snø inn på privat eiendom når fresen tas i bruk for å fjerne snøen.