Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Brukermedvirkning i skolen

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Råd og utvalg i skolen

  Beskrivelse

  Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

  Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

  Kriterier/vilkår

  Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

  Lover

  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Telefon:72867200
  Epost:postmottak@skaun.kommune.no
  Postadresse:Postboks 74 7358 BØRSA
  Besøksadresse:Rådhuset 7353 BØRSA
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-12-30 09:09