For å bidra til å forsinke spredningen av Koronavirus innstiller Buvik pensjonistforening alle sine aktiviteter inntil videre, i alle fall til over påske. Det gjelder tirsdagskafe, datakafe og månedsmøtet 2. april 2020.

 

Utleie av Tangen vil fortsette som tidligere.

https://www.buvikpensjonistforening.no/start/leie-tangen

Du kan eventuelt bestille pr telefon til Tore Indbryn, 92682434.