Hvis du får økonomiske problemer kan NAV tilby råd og veiledning.
Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
 «Det er viktig at du søker hjelp så snart som mulig. Tjenesten er gratis»  

Ved reduksjon i inntekt opplever mange at pengene ikke lenger strekker til. I en slik situasjon er det viktig at man så tidlig som mulig foretar noen grep, som skal sikre at man fortsatt har kontroll over økonomien.
Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

 

Hvem kan få?
Du kan be om økonomisk rådgivning
- hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov
- hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din
- når du søker om økonomisk sosialhjelp.

Hvilken hjelp kan du få?
NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til og
- finne ut hvordan du kan få redusere utgiftene
- gjøre avtaler med dem du skylder penger
- skrive søknad om utsettelse av betaling
- få opplysninger om rettigheter og plikter
- inngå gjeldsordningsavtale
- forhandle med kreditorene
- kontakte namsmannen

Hvis NAV-kontoret ikke har kompetanse på alle områder, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg for å få den hjelpen du trenger.

Dette kan du gjøre selv
For at du skal få best mulig hjelp fra NAV, må du legge frem alle nødvendige opplysninger. Da får NAV en helhetlig oversikt og kan komme med forslag til tiltak.

Før møtet med NAV bør du derfor skaffe dokumentasjon som
- utskrift av siste ligning
- saldo på alle konti
- kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
- lønnsinntekter og trygdeytelser de siste 3 månedene
- dokumentasjon på eventuell bostøtte
- opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
- kvittering for betalt husleie og strøm
- utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege
- utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
- utgifter til forsikring
- opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått en «begjæring om utlegg» eller en innkalling til forliksrådet tar du den med.

Hvordan søker du hjelp?
Du kan ringe økonomirådstelefonen i NAV 800GJELD - 80045353 - eller Chat med NAV om økonomiske problemer.
Du kan også ta kontakt med NAV-kontoret ditt eller kommunen du oppholder deg i for å avtale et møte.
Hos 800Gjeld kan alle få økonomisk rådgivning. Tjenesten er gratis og du kan gjerne ringe anonymt hvis du ønsker det.
Får du problemer med å betale gjeld, er det viktig å søke hjelp raskt for å unngå at gjelden vokser. Ring 800Gjeld på telefon 800 45353 (hverdager 9-15)

 

Gjeldsordningsloven

 

Chatt med NAV om økonomiske problemer

 

Ring 800Gjeld


Husholds- og budsjettskjema

 

Selvhjelpspakke

 

Trekkstopper


Tips og råd når økonomien svikter


Hjelp til økonomisk selvhjelp

 

Økonomisimulator for ungdom