PÅRØRENDESKOLE 2017

Kurset holdes over 5 samlinger fra kl. 18.00 til 21.00
på følgende datoer: 9/3, 16/3, 23/3, 30/3 og 6/4.
Sted: Rossvollheimen helse- og omsorgssenter 3 etg.                   

Kursavgift 300.- kr. (inkluderer kursmateriale og enkel servering)
For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Skaun kommune,  telefon 72867330/ 38/ 41

e-post: demensteam@skaun.kommune.no

Demensomsorg

Målet for demensteamet er å sikre at personer med demenssykdom får den hjelp de skal ha, med tidlig utredning og behandling og god oppfølging.


Hva skjer:

  • Aktivitetsvenn kurs planlagt til høsten 2017
  • Åpen dag i regi Skaun demensforening planlagt høsten 2017, med foreleser og lege stipendiat Marte Kvello