Ordningen Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal gi eldre bedre tilgang på kunst og kultur. Det er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene og pengene fordeles etter antall innbyggere over 67 år, med garanti for en minstesum. For 2021 er det avsatt kr. 2,9 millioner til ordningen.

Trøndelag fylkeskommune- den kulturelle spaserstokken