I kommunestyremøtet 14. mars 2023 var saken «Utfordringer og mulige løsninger for elevene ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter» (sak 16/23) oppe til behandling. 

Der ble det vedtatt at: «Kommunestyret ønsker ikke alternativene 1-5 som framlagt. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak om mulig midlertidig skole i Børsa både for elevene på Jåren/Råbygda og elevene på Venn. Saken behandles i ekstra kommunestyremøte på Teams i løpet av uke 13. FAU på Venn, Jåren/Råbygda og i Børsa må høres».

Derfor blir det avholdt ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 30. mars 2023 klokka 12:00. Møtet blir avholdt over Teams, og strømmes som vanlig på KommuneTV.