Det har vært store problemer med mobildekningen i Trøndelag i etterkant av ekstremværet Gyda. De fleste problemene er knyttet til strømbrudd, hvor Telenor er avhengig av at kraftlagene får rettet feil i nettet. Kraftlagene jobber på spreng, men det er vanskelig å estimere nøyaktig når feilene er rettet. 

Skaun, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus har vært særlig berørt, men nå kommer mobilstasjonene gradvis inn i de fleste områder. I Skaun kommune er det fortsatt sterkt redusert til ingen dekning i området rundt Vassbygda og Skaun.