Det er mange fordeler ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste. Som søker får man veiledning underveis, og slik blir det enklere å sende en komplett søknad til kommunen. Med en komplett søknad, går behandlingen raskere, og journalføringen blir mer effektiv. 

 

Disse tjenestene kan brukes til å lage og sende søknad uten ansvarsrett digitalt:

  • eByggesøk
    Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut hvordan man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.

  • Byggesøknaden.no
    I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult. 

Begge gir god veiledning i søknadsprosessen. Før søknaden sendes til kommunen, blir den kontrollert opp mot den digitale regelverksplattformen Fellestjenester BYGG.

 

Mer informasjon om digitale byggesaksløsninger finner du her