Skaun kommune planlegger å bygge nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Det planlegges også nye vannledninger fra Krangsås/Einan til Vassåsen (vest for Børsa sentrum) og langs en mindre strekning i retning Buvika.

For mer informasjon om prosjektet og prosessen, se pågående vann- og avløpsprosjekter i Skaun kommune.

I forbindelse med oppstart av arbeidet, blir det avholdt et informasjonsmøte hvor Frank Johansen og Idar Nebelung fra kommunens avdeling for vann og avløp vil redegjøre for arbeidet og svare på henvendelser og spørsmål. Det vil ikke bli anledning til å gå i detalj for implikasjonene for hver enkelt berørte grunneier i offentlig folkemøte.


På grunn av situasjonen rundt Covid-19 vil folkemøtet avholdes digitalt, gjennom Teams. Når du trykker på lenken kan du velge om du vil delta via skrivebordsapp eller fortsette i nettleseren. For de som ikke har installert Teams må dere da trykke «Fortsette i denne nettleseren». På dette møtet vil det være mulig for alle deltagere å stille spørsmål gjennom chat.

Møtet vil avholdes torsdag 21. januar 2021 klokka 18.00.

Trykk her for å komme til møtet.