Fram til den 31. januar gjelder en midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet. Forskriften gir påbud om munnbind innendørs i det offentlige rom, at ubemannede treningssentre må holde stengt og at gruppetimer på treningssenter ikke er tillatt.

Dette skaper imidlertid problemer med å opprettholde vanlig drift for berørte bedrifter, og kommuneoverlege Helge Hatlevoll har derfor vedtatt å innvilge dispensasjon fra enkelte gjeldende påbud.

  • Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc. vedvarer, og gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan likevel ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen. Kommuneoverlege Hatlevoll trekker frem eksempelet om at klipp og stell av bart og skjegg for eksempel forutsetter at munnbindet nødvendigvis må tas av.
  • Ubemannede treningssentere kan holde åpent, men er selv ansvarlig for å overholde strenge renholdsregler, føre kontroll med at kundene holder to meters avstand, innføre begrensning på maksantall og registrere de besøkende inn og ut, for bruk i mulig senere smittesporing.

Kommunen kan komme til å ta stikkprøver for å etterse om reglene overholdes.

Forskriften det gis dispensasjon fra ble vedtatt av Formannskapet i Skaun den 26.12.2020, og de aktuelle paragrafene følger: 

 

§5. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom.

  • i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt

som f.eks. tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen

virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav

for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v

(hygieneforskriften)hygieneforskriften. Gjelder både ansatt og kunde.

§ 10.  Treningssentre.

a) Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt.

b) Gruppetrening er ikke tillatt.