Postadresse:
Postboks 74, 7358 Børsa
Telefon: 72 86 72 35
Mobiltelefon: 934 89 605
E-postadresse:


Driftskontoret er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse, infrastruktur som veg, vann og avløp samt renhold av kommunale bygg.