Går du med tanker om å overdra gården til neste generasjon? Lurer du på hvor mye du må betale for å overta gården? Hvordan blir det i forhold til søsknene mine når jeg skal overta?

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer fysiske kurs i november 2021 med både dagskurs og 2-dagers kurs hvor det blir god tid til spørsmål både underveis og i pausene. Kursene er nyttige å delta på sammen for både selgere og kjøpere, og du kan få svar på mange av dine spørsmål knyttet til gårdsoverdragelsen, og hvordan få en god prosess ved eierskifte.

Les mer om eierskiftekurs på NLTs nettside.