Går du med tanker om å overdra gården til neste generasjon? Lurer du på hvor mye du må betale for å overta gården? Hvordan blir det i forhold til søsknene mine når jeg skal overta? Ved å delta på eierskiftekurs gjennom Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag på Skjetlein 24.-25. november kan du få svar på mange av dine spørsmål knyttet til gårdsoverdragelsen.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her