NVE har sendt ut varsel om flomfare og varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare for onsdag 12. januar til fredag 14. januar. Farevarslet ble oppgardert til rødt nivå mandag ettermiddag. Årsaken er at det ventes mye regn, 100-150 mm, lokalt nærmere 200 mm, i løpet av onsdag og torsdag. Høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.

Dette kan du gjøre for å begrense skader

  • Hold deg oppdatert om situasjonen
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f.eks. i kjellere, og biler, campingvogner osv. langs elver og bekker)
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring

Uværet kan også føre til vanskelige kjøreforhold de neste dagene, kjør forsiktig!
 

Mer om forebygging av flom og jordskredfare

Du finner flere råd om hvordan du kan forbrede deg på flom- og jordskredfare på varsom.no.

Du kan også kan abonnere på naturfarevarsler og få varsler via sms eller e-post. Tjenesten er gratis.
 

Kontakt

Ta kontakt med nødetatene eller kommunen dersom du har behov for akutt hjelp ved flom- eller skredfare. 

Sentralbord tlf.: 72 86 72 00 (kl. 08.00 - 15.00)

Teknisk vakt tlf.: 992 47 447 (kl. 15.00 - 08.00)

Legevakt tlf.: 116 117

Brann tlf.: 110

Politi tlf.: 112

Ambulanse tlf.: 113