Kommunen har mottatt mange henvendelser om elg i boligområdet Ilhaugen.

Årets elgjakt starter lørdag 25. september. Buvik grunneierlag sitt jaktlag planlegger å ta ut elg i boligområdet.

De vil med dette gjøre oppmerksom på at jegere med våpen vil bli å se i anledning jakta på elgen.