EMAs pressemelding kan leses her. 

Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke kommentert EMAs pressemelding. Dette betyr at vi ikke har konkret informasjon når det gjelder en tredje vaksinedose, før FHI eventuelt kommer med retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres. 

 

Regjeringen og FHI har varslet en pressekonferanse om koronasituasjonen i dag kl. 14.