En person i Skaun er påvist smittet med koronavirus. Vedkommende er i isolasjon og smittesporing er igangsatt.

 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd og -anbefalninger.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider.

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.