Kommuneoverlegene i Trøndelag hadde et ekstraordinært møte fredag 16. april for å drøfte felles råd og anbefalinger. Mange deltok og flere har gitt tilbakemeldinger på anbefalingen i etterkant og støtter denne. Kommuneoverlegene kom med følgende lokale anbefalinger som til dels er sammenfallende med nasjonale anbefalinger og dels går noe lenger i tråd med Trondheim kommunes forskrift.

Kommuneoverlegenes anbefalinger:

Begrense reising over kommunegrensene  

Det anbefales å begrense reising over kommunegrensene i størst mulig grad.  Unntatt er nødvendige reiser ifm jobb og skole eller deltagelse i faste fritidsaktiviteter i nærliggende kommune, særlig for barn og ungdom .  

Kollektivreiser og bruk av munnbind

Det anbefales at reisende > 12 år bruker munnbind  ved kollektivreiser. Dette gjelder også innendørs stasjonsområder.

Munnbind i drosje og registrering av reisende

Det anbefales at passasjerer > 12 år bruker munnbind i drosje. Munnbindet tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og beholdes på til passasjeren har gått ut av taxien. Tilsvarende anbefales det at sjåføren bruker munnbind når det er passasjer i drosjen. Det anbefales også at sjåføren registrer navn og telefonnummer på de reisende og oppbevarer dette i 10 dager til hjelp ved eventuell smittesporing.

Munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Det anbefales at ansatte og kunder >12 år bruker munnbind.  Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

 Munnbind i butikker/ kjøpesentre/ offentlige bygg 

Det anbefales at publikum/ kunder >12 år bruker munnbind dersom man ikke til enhver tid kan holde minst en meter avstand

 

Det ble også klarert en definisjon på et begrep som har ført med seg mye diskusjon: 

Fast tilviste plasser ved arrangement

Dette er plasser (stoler, benker, fast gulvplass) man blir vist til ved ankomst og man skal oppholde seg her under hele arrangementet.