Endringer i bostøttevedtak i juli 2017

Viktig informasjon til deg som søker bostøtte

Fra 2017 bruker Husbanken faktisk månedlige inntekter i beregningen av bostøtte.

Bostøtten blir beregnet med den faktiske inntekten søker har hver måned, og ikke med skatteoppgjøret slik regelverket var tidligere. Det gjør at bostøtten varierer, hvis inntekten varierer.

Husbanken henter automatisk inn lønn, pensjon, stønader og andre utbetalinger som arbeidsgivere og NAV melder inn til Skatteetaten. Det er når inntekten er utbetalt som gjelder, ikke når inntekten er opptjent. Dette kaller vi kontantprinsippet.

Netto formue og andre inntekter som kapitalinntekter, næringsinntekter og utenlandsinntekter i 2017, må søker selv oppgi. Dette kalles meldepliktige inntekter. Husbanken bruker automatisk siste skatteoppgjør som grunnlag hvis søker ikke har gitt nye opplysninger. Opplysningene blir etterkontrollert når skatteoppgjøret for 2017 er klart.

Søker får en detaljert oversikt over alle inntekter og formue i vedtaket. På www.altinn.no kan søker logge inn og få innsyn i hva arbeidsgivere, NAV eller andre har rapportert inn.

Trenger du mer informasjon?

Bostøtte for juni blir utbetalt 20. juli. Da kan du logge inn på www.husbanken.no og lese vedtaket ditt. Du kan også kontakte kommunen for mer informasjon.

Tips en venn Skriv ut