Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Dette opplyser regjeringen om på sine nettsider.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 26. juli. Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiserestriksjoner ved ankomst i Norge. 

Les mer om innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge på www.fhi.no