I statuttene for legatet står det at «ungdom som søkere høyere utdannelse oppvokst innen Børsa kommune» kan søke om midler i minnefondet.
Fortrinnsberettiget er, uansett bosted, etterkommere etter besteforeldrene til yterne, Jonas Willmann og hustru Marit.


Søknad med opplysninger om planlagt studium, kostnader, finansieringsplan og konto nummer sendes til:
Erik Willmann og hustru Karens
minnefond, v/soknepresten i Børsa,
Postboks 26, 7353 Børsa.

Søknadsfrist: 1. november 2021