I statsbudsjettet for 2020 ble det for første gang satt av midler til en etteradopsjonskoordinator. Adopterte og/eller deres familier og nettverk, kan kontakte koordinator om stort eller smått, og bli møtt av noen som lytter og gir råd og veiledning. Det kan omhandle tilknytning, skolestart, ungdomstid og identitet, eller noe helt annet. For noen vil det være tilstrekkelig å snakke med koordinator, for andre kan det være behov for å bli veiledet videre. 

 

En "førsteinstans"

Etteradopsjon skal være en "førsteinstans" med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes, som skal kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Angélica Lauvsland Haages er etteradopsjonskoordinator. Hun er utdannet sosionom og er selv adoptert fra Brasil.

 

Bakgrunn og biologisk familie

Tjenesten skal også veilede voksne adopterte om hvordan man kan søke om informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie. Dette kan gjelde praktiske spørsmål, samt at tjenesten også skal fungere som en samtalepartner rundt det emosjonelle i en slik prosess. Etteradopsjonskoordinatoren har tidligere utarbeidet en guide som heter Søk etter opprinnelse. Denne er tilgjengelig på tjenestens nettside

 

Har du spørsmål eller tanker etter adopsjon?

Ta kontakt med etteradopsjonskoordinator Angélica.

Telefon: 38 10 59 52
Mobil: 412 76 879
E-post: post@etteradopsjon.no
Anonym chat: www.etteradopsjon.no
Facebook  
Instagram