Skaun kommune og Trøndelag Sørvest - Lakseregionen inviterer til informasjonsmøte onsdag 8. desember kl. 19.00 på kommunestyresalen i Skaun rådhus. Trøndelag og Trondheim har fått tittelen European Region of Gastronomy og det inviteres derfor til infomøte for aktuelle samarbeidspartnere om hvordan matprodusenter, matforedlere og reiselivsaktører kan være involvert i prosjektet.

Gjennom deltakelse i prosjektet Det er mulig å bli med på Trøndelag Sørvests aktiviteter i regionen, danne eller bli med i nettverk, delta på workshops og vise frem arrangementer i en felles aktivitetskalender. Målet med å bli med på aktivitetene er å bidra på å felles løfte fram Trøndelag som matregion.

European Region of Gastronomy-sertifiseringen er gratis for aktører, som med dette får tilgang til en «verktøykasse» med materiell som du kan gjøre synlig i din bedrift.

De har følgende kategorier for sertifiseringen;

Produsent (producers)

Mat- og eller drikkeprodusenter og aktører innenfor matforedling (både småskala og volumproduksjon).

Vertskap (host)

Vertskapsaktører som serverer trøndersk mat og drikke. Det vil si overnatting- og serveringsteder, opplevelses- og aktivitetsbedrifter, arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, festivaler med flere.

Vertskap og produsent (producers & host)

Aktører som både serverer og produserer trøndersk mat og drikke. Det vil si: du kjenner deg igjen i begge beskrivelser nevnt ovenfor.

Støttespiller (supporter)

Kommuner, lag og foreninger, og organisasjoner som ønsker å støtte arbeidet med europeisk matregion.

Arrangør (event host)

Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, festivaler m. fl. som serverer, selger og promoterer trøndersk mat og drikke. 

 

Les mer om Europeisk Matregion Trondheim på norwayfoodregion.no